บริการ

เรามีความชำนาญด้านงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆทั้งหมด โดยให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงด้านงานซ่อมบำรุงและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร มีระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 โดยสามารถทำงานได้แบบครบวงจร อันได้แก่ การตรวจเช็ค วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมการแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบ มีกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากลและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างสูง อันส่งผลให้งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆของเราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์ของเรา :

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านบริการซ่อมบำรุง"

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังดังกล่าว ทางบริษัทฯจึงมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ทีมงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ประกอบกับความพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้าน และสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของลูกค้า โดยเน้นการให้บริการ แบบครบวงจร (A One-Stop Service) สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท


Image

หัวข้อการให้บริการ

  • บริการงานทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับแมคคานิคอลซีล อาทิเช่น การตรวจเช็ค การแก้ปัญหา การซ่อมแซม การเลือกใช้แมคคานิคอลซีลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ พร้อมแนะนำการใช้งานที่เหมาะสม เป็นต้น
  • บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม อาทิเช่น การออกแบบ กระบวนการผลิต และการติดตั้ง เป็นต้น
  • บริการซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกประเภท
  • บริการงานนอกสถานที่ ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ วิเคราะห์ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
  • บริการจัดการระบบสต๊อคสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • บริการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะ
  • บริการให้คำปรึกษาทั้งระบบในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้อง และใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ลูกค้า อันส่งผลต่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ลูกค้าทุกท่านตลอดไป

สอบถามข้อมูลสินค้า